20/02/2019
Kryetarja Bytyçi mban takim me gjyqtarë nga Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Civile
Prishtinë, 20 shkurt 2019 – Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë Afërdita Bytyçi, ka mbajtur takim me gjyqtarë nga Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Civile. Gjatë këtij takimi është diskutuar lidhur me normën e zgjidhjes së ... Me shume
13/02/2019
Kryetarja Afërdita Bytyçi diskuton sfidat me gjyqtarët e Departamentit të Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale
Prishtinë, 13 shkurt 2019 – Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë Afërdita Bytyçi, ka mbajtur takim me gjyqtarë nga Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale të kësaj Gjykate për të diskutuar ecurinë e punës dhe për të përcakt ... Me shume
12/02/2019
Kryetarja Bytyçi takon gjyqtarët nga Departamenti i Krimeve të Rënda
Prishtinë, 12 shkurt 2019 – Kryetarja e Gjykatës Themelore në Prishtinë Afërdita Bytyçi ka mbajtur kolegjium me gjyqtarë nga Departamenti i Krimeve të Rënda, me ç’ rast janë diskutuar çështje të ndryshme që ndikojnë në punën e këtij departamenti. Gja ... Me shume
09/02/2019
Është caktuar masa e arrestit shtëpiak kundër të pandehurit F.A
Prishtinë, 09 shkurt 2019 - Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni për Çështje Penale ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së arrestit shtëpiak kundër të pandehurit ... Me shume
09/02/2019
Caktohet masa e paraburgimit kundër të pandehurit SH.XH
Prishtinë, 09 shkurt 2019 - Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit SH.XH për shkak të veprave pe ... Me shume
08/02/2019
Është shpallur aktgjykimi kundër tetë të akuzuarve
Prishtinë, 08 shkurt 2019 - Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti i Krimeve të Rënda ka shpallur Aktgjykimin kundër të akuzuarve N.O, B.SH, SH.LL, N.A, M.Y, A.K dhe A.K se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Keqpërdorimi i pozitë ... Me shume
07/02/2019
Caktohet masa e paraburgimit kundër të pandehurit V.V
Prishtinë, 07 shkurt 2019 - Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë- Departamenti për Krime të Rënda për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehuri ... Me shume
06/02/2019
Arrest shtëpiak kundër të pandehurit I.R
Prishtinë, 06 shkurt 2019 - Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurit I.R për shkak të veprave penal ... Me shume
04/02/2019
Është shpallur aktgjykimi kundër të akuzuarit K.P
Prishtinë, 04 shkurt 2019 - Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur Aktgjykimin kundër të akuzuarit K.P për veprën penale të ricilsuar të përcaktuar sipas nenit 56 par.1 të Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të P ... Me shume
02/02/2019
Është shpallur aktgjykimi kundër të akuzuarit S.L
Prishtinë, 02 shkurt 2019 - Gjykata Themelore në Prishtinë – Dega në Podujevë-Departamenti i Përgjithshëm - Divizioni Penal ka shpallur Aktgjykimin P.nr.30/2019 kundër të akuzuarit S.L për shkak te veprës penale Lëndim i lehtë trupor nga neni 188 par ... Me shume