11/02/2019
Caktohet masa e paraburgimit për vrasje në tentativë
11 shkurt 2019 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Pejë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit F.Q për shkak të dyshimit të bazuar se : ... Me shume
08/02/2019
Caktohet masa e paraburgimit për veprën penale keqpërdorim seksual i personave nën moshën 16 vjeçare
08 shkurt 2019 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Pejë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit F.B. për shkak të dyshimit të bazuar se : ... Me shume
05/02/2019
Gjykata Themelore në Pejë shpalli aktgjykim dënues
05 shkurt 2019 - Gjykata Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda ka shpallë aktgjykim dënues ndaj të pandehurit U.L ... Me shume
04/02/2019
Caktohet paraburgimi për vepër penale krime të luftës
04 shkurt 2019 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit Z.D, i nacionalitetit serb, me vendbanim në Rep ... Me shume
18/01/2019
Caktohet paraburgimi për prodhim dhe vënie në qarkullim të artikujve të dëmshëm ushqimor
18 janar 2019 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjithshëm, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit S.SH, për shkak të dyshimit të bazuar se : ... Me shume
18/01/2019
Gjykata Themelore në Pejë shpalli aktgjykim dënues për vrasje në tentativë
Pejë, 18.01.2019 - Gjykata Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda ka shpallë aktgjykim dënues ndaj të pandehurit Sh.H. ... Me shume
10/01/2019
Gjykata Themelore në Pejë shpalli aktgjykim dënues për veprën penale pengim i personit zytar në kryerjen e detyrës zyrtare
PEJË, 10.01.2019 - Gjykata Themelore në Pejë - Departamenti i Përgjithshëm Penal ka shpallë aktgjykim dënues ndaj të pandehurit M.U. ... Me shume
28/12/2018
Caktohet paraburgimi për ndihmësit në kryerjen e veprës penale të vjedhjes grabitqare
28 dhjetor 2018 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Pejë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurve Y.M dhe U.M, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se : ... Me shume
10/12/2018
Caktohet paraburgimi për grabitje
10 dhjetor 2018 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit pas zgjerimit të hetimit edhe ndaj të pandehurit S.G, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se : ... Me shume
07/12/2018
Caktohet paraburgimi për vrasje në tentativë
07 dhjetor 2018 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit A.T, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se : ... Me shume