10/12/2018
Caktohet paraburgimi për grabitje
10 dhjetor 2018 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit pas zgjerimit të hetimit edhe ndaj të pandehurit S.G, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se : ... Me shume
07/12/2018
Caktohet paraburgimi për vrasje në tentativë
07 dhjetor 2018 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit A.T, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se : ... Me shume
05/12/2018
Gjykata Themelore në Pejë refuzoj kërkesëpadinë e Kryeministrit të Kosovës
PEJË, 05 dhjetor 2018 - Gjykata Themelore në Pejë pas shqyrtimit të dosjes së lëndës, bazuar në prova dhe në ligj konkretisht në Ligjin e Procedurës Kontestimore dhe Ligjin Civil kundër Shpifjes dhe Fyerjes, ka shpallë aktgjykim me të cilin ka refuzu ... Me shume
03/12/2018
Caktohet paraburgimi për grabitje në tentativë
Pejë, 03 dhjetor 2018 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Pejë, për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurve A.N dhe M.P, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se : ... Me shume
23/11/2018
Gjykata Themelore në Pejë shpalli aktgjykim dënues
PEJË, 23.11. 2018 - Gjykata Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda ka shpallë aktgjykim dënues ndaj të pandehurve E.A dhe B.M ... Me shume
23/11/2018
Gjykatën Themelore në Pejë e vizituan nxënëset e nacionalitetit boshnjak të Drejtimit Juridik të Shkollës së Mesme Ekonomike “Ali Hadri” në Pejë
Sot, Gjykatën Themelore në Pejë, e vizituan nxënëset e nacionalitetit boshnjak të klasës së dymbëdhjetë të drejtimit juridik të Shkollës së Mesme Ekonomike “Ali Hadri”, në Pejë . ... Me shume
15/11/2018
Të pandehurit H.B i caktohet masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 muaji
Pejë, 15 nëntor 2018 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti i Përgjihshëm, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Pejë, për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit H.B për shkak të dyshimit të arsyeshëm se : ... Me shume
01/11/2018
Të pandehurit SH.M. i caktohet masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 (tridhjetë) ditësh
Pejë, 01 nëntor 2018 – Gjykata Themelore në Pejë – Departamenti për Krime të Rënda, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Pejë, për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit SH.M, për shkak të dyshimit të arsyeshëm se : ... Me shume
31/10/2018
Gjykata Themelore në Pejë shpalli aktgjykim dënues
PEJË, 31.10. 2018 - Gjykata Themelore në Pejë - Departamenti për Krime të Rënda ka shpallë aktgjykim dënues ndaj të pandehurit J.M. ... Me shume
30/10/2018
KOMUNIKATË PËR MEDIA
Pejë, 29 tetor 2018 – Në Gjykatën Themelore në Pejë – Departamenti për të Mitur, pas shpalljes së aktgjykimit ndaj të pandehurit M.N, i akuzuar për vepër penale dhunim nga neni 230 par.4, pika 4.7, lidhur me par.1 të KPRK-së, i njëjti pasi i komuniko ... Me shume