15/08/2017
Një (1) muaj paraburgim për të dyshurin nga e Prizreni
14/08/2017
Caktohet një(1) muaj masa e arrestit shtëpiak për të dyshuarin nga Komuna e Prizrenit
09/08/2017
Një (1) muaj paraburgim për të dyshuarit nga Lubizhda, Komuna e Prizrenit
08/08/2017
Caktohet një (1) muaj masa e arrestit shtëpiak për të dyshuarin nga Prishtina
04/08/2017
Një (1) muaj paraburgim ndaj të pandehurit nga fshati Petroviq Komuna e Rahovecit
04/08/2017
Një (1 ) muaj paraburgim ndaj të pandehurit nga fshati Vërmicë Komuna e Prizrenit
04/08/2017
Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykim dënues
17/07/2017
Qytetar të nderuar
19/06/2017
Gjykata Themelore e Prizrenit shqiptoi dënimin Unik me 18 (tetëmbëdhjetë) vite burgim efektiv
14/06/2017
Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykim dënues