19/06/2017
Gjykata Themelore e Prizrenit shqiptoi dënimin Unik me 18 (tetëmbëdhjetë) vite burgim efektiv
14/06/2017
Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykim dënues
09/06/2017
Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykim lirues
07/06/2017
Paraburgim ndaj të pandehurve nga Suhareka
06/06/2017
Caktohet masa e arrestit shtëpiak ndaj të pandehurit nga Dragashi
05/06/2017
Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykim dënues
02/06/2017
Paraburgim ndaj të pandehurit nga Pobergje - Komuna e Deqanit
30/05/2017
Buletini Informativ nr.7.
28/04/2017
Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykim dënues
24/04/2017
Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykim dënues