25/05/2018
Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykimin e dënimit me kusht
24/05/2018
Një (1) muaj paraburgim për të dyshuarin nga Suhareka
24/05/2018
Punetoria e trajnimit per studentët e fakultetit juridiki dhe juristët e diplomuar të pakicës serbe dhe pakicave tjera në Kosovë për përgaditjen e provimit të Jurisprudencës,provimit të Etikës në OAK,provimin e Noterisë dhe/ose provimit për përmabrues Privat në Kosovë
22/05/2018
Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykimin e dënimit me kusht
17/05/2018
Një (1) muaj paraburgim për të dyshuarin nga Komuna e Suharekës
17/05/2018
Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykim dënues
08/05/2018
Udhëzimet për zhvillimet buxhetore 2019
07/05/2018
Një (1) muaj paraburgim për të dyshuarin nga fshati Lubiqevë, Komuna e Prizrenit
07/05/2018
Një (1) muaj caktohet masa e arrestit shtëpiak për të dyshuarën nga Komuna e Gjakovës
04/05/2018
Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykim dënues