19/09/2018
Paqëruajtësit Gjerman - Ekipet për Ndërlidhje dhe Monitorim LMT,të KFOR-it vizituan Gjykatën Themelore te Prizrenit
18/09/2018
Nxënësit e SHMU e klasës së VIII "Mushnikov" nga Mushnikova vizituan Gjykatën e Prizrenit
13/09/2018
Një (1)muaj caktohet masa e paraburgimit dhe masa e arrestit shtëpiak
07/09/2018
Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykim dënues
06/09/2018
Një (1)muaj caktohet masa e paraburgimit
05/09/2018
Një (1) muaj paraburgim për të dyshuarit nga Prizreni
04/09/2018
Një (1) muaj paraburgim për të dyshuarin nga Prizreni
04/09/2018
Një (1) muaj paraburgim për të dyshuarin nga Prizreni
30/08/2018
Një (1)muaj caktohet masa e paraburgimit
30/08/2018
Një (1) muaj paraburgim për të dyshuarin nga Prizreni