14/12/2017
Vizitë Gjykatës Themelore në Prizren
11/12/2017
Një (1) muaj paraburgim për të dyshuarin nga fshati Sojevë Komuna e Ferizajt
01/12/2017
Gjykata Themelore e Prizrenit shpalli aktgjykim dënues
30/11/2017
Vizitë Gjykatës Themelore në Prizren
23/11/2017
1(nje) muaj paraburgim per te dyshuarin i cili ka jetuar ne Krushe te Vogel, tani me vendbanim ne Podgorice
22/11/2017
Gjykata Themelore e Prizrenit shpall aktgjykim dënues
22/11/2017
Një (1) muaj paraburgim për të dyshuarin nga Prizreni
20/11/2017
Kandidati i përzgjedhur për pozitën bashkëpunëtor profesional i Gjykatës Themelore në Prizren - dega në Dragash
20/11/2017
Kandidatët e përzgjedhur për pozitën Bashkëpunëtor profesional në Gjykatën Themelore të Prizrenit
20/11/2017
Nxënësit e shkollës fillore,,Abdyl Frashëri,, në Prizren, kl.IV. vizituan Gjykatën Themelore të Prizrenit