09/02/2017
Ftesë për media
Të nderuar perfaqesues te mediave, ... Me shume
12/01/2017
Njoftim për kandidatët e përzgjedhur për pozitën Roje Sigurimi
Ju njoftojmë se në konkursin e shpallur nga Gjykata Themelore në Ferizaj Nr. 04/2016, datë 27.12.2016 për pozitën Roje Sigurimi në Gjykatën Themelore në Ferizaj për 3 (tri) pozita, kanë aplikuar gjithsejtë 10 (dhjetë) kandidatë. ... Me shume
12/01/2017
Njoftim për kandidatin e përzgjedhur për pozitën Asistente e Kryetarit
Ju njoftojmë se në konkursin e shpallur nga Gjykata Themelore në Ferizaj Nr. 04/2016, datë 27.12.2016 për pozitën Asistente e Kryetarit në Gjykatën Themelore në Ferizaj për 1 (një) pozitë, kanë aplikuar gjithsejtë 6 (gjashtë) kandidatë. ... Me shume
29/12/2016
Njoftim për shpallje të aktgjykimit
Ju njoftoi se me date 30.12.2016 ora 14:00 ne Gjykatën Themelore ne Ferizaj salla nr.II. vazhdon seanca gjyqësore me shpalljen e aktgjykimit, ndaj te pandehurit F.R i akuzuar për shkak të veprës penale Rekrutimi për terrorizëm nga neni 139 lidhur me ... Me shume
21/12/2016
Njoftim për kandidatët e përzgjedhur për pozitën Praktikantë Vullnetarë
Ju njoftojmë se në konkursin e shpallur nga Gjykata Themelore në Ferizaj Nr. 03/2016, datë 15.11.2016 për pozitën Praktikantë Vullnetarë në Gjykatën Themelore në Ferizaj dhe degët e Gjykatës në Kaçanik dhe Shtërpcë, janë përzgjedhur këta kandidatë ... Me shume
19/10/2016
Njoftim për kandidatët e përzgjedhur për pozitën Zyrtar/e Ligjor/e 1
Ju njoftojmë se në konkursin e shpallur nga Gjykata Themelore në Ferizaj Nr. 02/2016, datë 18.08.2016 për pozitën Zyrtar/e Ligjor/e 1 në Gjykatën Themelore në Ferizaj për 10 (dhjetë) pozita, kanë aplikuar gjithsejtë 114 (njëqindekatërmbëdhjetë) kandi ... Me shume
03/10/2016
Njoftim për kandidatin e përzgjedhur për pozitën Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa
Ju njoftojmë se në konkursin e shpallur nga Gjykata Themelore në Ferizaj, nr. 02/2016 të datës 18.08.2016, për pozitën Zyrtar/e i/e Lartë për Buxhet dhe Financa, në Gjykatën Themelore në Ferizaj për një (1) pozitë, kanë aplikuar gjithsejtë njëzetedy ... Me shume
22/09/2016
Njoftim për shpallje të aktgjykimit
Ju njoftoj se nesër në Gjykatën Themelore në Ferizaj 23.09.2016 ora 14:30 – Salla nr.II, vazhdon seanca e shqyrtimit gjyqësor me shpalljen e aktgjykimit në çështjen penale PKR.nr.214/15, ndaj të pandehurit M.A i akuzuar për shkak të veprës penale rek ... Me shume
09/09/2016
Njoftim për shpallje të aktgjykimit
Ju njoftoi se sot 08.09.2016 ora 14:30 ne Gjykatën Themelore ne Ferizaj salla nr.II. Vazhdon seanca gjyqësore me shpalljen e aktgjykimit ndaj te pandehurit B.M i akuzuar për veprën penale Vrasja e rëndë nga neni 179 paragrafi 1 nën paragrafi 1.11 dhe ... Me shume
18/03/2016
Njoftim për anulimin e konkursit nr. 13/2016 për pozitën Bashkëpunëtor Profesional
Gjykata Themelore në Ferizaj ju falënderon për aplikimin e juaj në konkursin nr. 13/2016 datë 09.02.2016, të shpallur nga SKGJK-së, për Gjykatën Themelore në Ferizaj-Dega e Gjykatës në Shtërpcë, për pozitën Bashkëpunëtor profesional. ... Me shume
  • 2