13/12/2017
Bashkim Hyseni, zgjedhet Kryesues i Asamblesë së gjyqtarëve
Është mbajtur mbledhja konstituive e Asamblesë së kryetarëve të gjykatave dhe gjyqtarëve mbikëqyrës - nga i cili takim Kryesues i Asamblesë me shumicë votash është zgjedhur Bashkim Hyseni, kryetar i Gjykatës Themelore në Ferizaj ... Me shume
13/12/2017
Lirohet nga akuza A.R, për veprën penale përvetësimi në detyrë
Ferizaj 13 dhjetor 2017 - Gjykata Themelore në Ferizaj, trupi gjykues i Departamentit për Krime të Rënda, sot 13 dhjetor 2017, shpalli aktgjykim lirues ndaj të pandehurit A.R, i cila në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, akuzohet ... Me shume
09/11/2017
Kryetari Hyseni, po qëndron në vizitë studimore në Norvegji
Oslo - 9 nëntor 2017 - Kryetari i Gjykatës Themelore në Ferizaj, z.Bashkim Hyseni, si pjesë e një delegacioni të institucioneve të drejtësisë, po qëndron në Vizitë Studimore në Gjyqësorin e Norvegjisë Sistemi për Menaxhimin Informativ të Lëndëve për ... Me shume
03/11/2017
Kryetari Hyseni, pret në takim nxënësit e Shkollës Fillore "Jeronim De Rada"
2 Nentor 2017 - Dy grupe të nxënësve me gjithsejtë njëqind e tridhjetë (130) nxënës të shkollës fillore “Jeronim De Rada” – Komuna e Ferizajt, vizituan të enjten Gjykatën Themelore në Ferizaj. ... Me shume
31/10/2017
Kryetari Hyseni, mbajti ligjeratë me temën "Zbatimi gjyqësor i Konventes Evropiane me theks të posaçem në Republikën e Kosovës”
Tiranë - 27 tetor 2017 ... Me shume
27/10/2017
Pesëmbëdhjetë (15) vjet burgim ndaj M.A. për veprën penale vrasja
Gjykata Themelore në Ferizaj, trupi gjykues i Departamentit për Krime të Rënda, sot 27 tetor 2017, shpalli aktgjykim dënues ndaj të pandehurit M.A, i cili në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, akuzohet se ka kryer veprën penale “V ... Me shume
23/10/2017
Njoftim për kandidatin për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional
Ju njoftojmë se në konkursin (e brendshëm) e shpallur nga Gjykata Themelore në Ferizaj Nr. 05/2017, datë 26.09.2017 për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkepunim Profesional në Gjykatën Themelore në Ferizaj - Dega në Shtërpcë për 1 (një) pozitë, kanë ap ... Me shume
26/09/2017
Konkurs i Brendshëm Nr.05/2017 për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional
Në bazë të nenit 18 pika 1 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, neni 15 pika 1 dhe 2 dhe neni 17 pika 1 e Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, neni 5 i Rregullores Nr. 21/2012 për Av ... Me shume
18/09/2017
Dymbëdhjetë (12) vjet burgim ndaj T.T. për veprën penale vrasja
Ferizaj, 18 shtator 2017 - Gjykata Themelore në Ferizaj, trupi gjykues i Departamentit për Krime të Rënda, sot 18 shtator 2017, shpalli aktgjykim dënues ndaj të pandehurit T.T, i cila në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, akuzohet ... Me shume
14/09/2017
Paraburgim ndaj të pandehurit për mos paraqitje në shqyrtim gjyqësor
Ferizaj – 14 shtator 2017 - Gjykata Themelore në Ferizaj, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaj ndaj të pandehurit B.B i akuzuar për shkak të veprës penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotik ... Me shume