26/09/2017
Konkurs i Brendshëm Nr.05/2017 për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional
Në bazë të nenit 18 pika 1 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, neni 15 pika 1 dhe 2 dhe neni 17 pika 1 e Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, neni 5 i Rregullores Nr. 21/2012 për Av ... Me shume
18/09/2017
Dymbëdhjetë (12) vjet burgim ndaj T.T. për veprën penale vrasja
Ferizaj, 18 shtator 2017 - Gjykata Themelore në Ferizaj, trupi gjykues i Departamentit për Krime të Rënda, sot 18 shtator 2017, shpalli aktgjykim dënues ndaj të pandehurit T.T, i cila në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, akuzohet ... Me shume
14/09/2017
Paraburgim ndaj të pandehurit për mos paraqitje në shqyrtim gjyqësor
Ferizaj – 14 shtator 2017 - Gjykata Themelore në Ferizaj, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaj ndaj të pandehurit B.B i akuzuar për shkak të veprës penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotik ... Me shume
14/09/2017
Paraburgim ndaj të dyshuarve për transportim të 135 kg narkotikëve
Ferizaj – 14 shtator 2017 - Gjykata Themelore në Ferizaj, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Ferizajt të evidentuar si PP/I.nr.144/17, të datës 13 shtator 2017, për caktimin e masës së paraburgimit, ndaj të pandehurit V.Z dhe F.A. shteta ... Me shume
13/07/2017
Dy (2) vjet e gjashtë (6) muaj burgim ndaj G.P, për vrasje të rëndë në tentativë, në tejkalim të mbrojtjes së nevojshme
Ferizaj, 13 korrik 2017 - Gjykata Themelore në Ferizaj, trupi gjykues i Departamentit për Krime të Rënda, më 13 korrik 2017, shpalli aktgjykim dënues ndaj të pandehurit G.P, i cila në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, akuzohet se ... Me shume
12/07/2017
20 vjet burgim ndaj N.N për vrasje të rëndë, të moshuarës 90 vjeçare
Ferizaj , 12 korrik 2017 - Gjykata Themelore në Ferizaj, trupi gjykues i Departamentit për Krime të Rënda, më 12 korrik 2017, shpalli aktgjykim dënues ndaj të pandehurit N.N, e cila në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, akuzohet s ... Me shume
06/07/2017
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të dyshuarit për veprën penale Keqpërdorimi seksual i personave nën moshën 16 vjet
Ferizaj - 6 korrik 2017 - Gjykata Themelore në Ferizaj, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Ferizajt të evidentuar si PP/I.nr. 103/17 të datës 5 korrik 2017, për caktimin e masës së paraburgimit prej një (1) muaji, ndaj të pandehurit I. ... Me shume
31/05/2017
Caktohet masa e paraburgimit ndaj të dyshuarit për asgjësim apo dëmtim të pasurisë dhe kanosje
Ferizaj, 31 maj 2017 - Gjykata Themelore në Ferizaj, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Ferizajt të evidentuar si PP/II.nr.940-4/17, të datës 30 maj 2017, për caktimin e masës së paraburgimit prej një (1) muaji, ndaj të pandehurit I.K. ... Me shume
04/05/2017
Dhjetë (10) vite burgim ndaj R.M, për veprën penale lëndim i rëndë trupor me pasoja vdekje
Ferizaj, 4 maj 2017 - Gjykata Themelore në Ferizaj, trupi gjykues i Departamentit për Krime të Rënda, më 4 maj 2017, shpalli aktgjykimin ndaj të pandehurit R.M, i cili në bazë të aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, akuzohet se ka kryer vep ... Me shume
28/04/2017
Caktohet masa e paraburgimit ndaj gjashtë (6) të dyshuarve për veprën penale të narkotikëve
Ferizaj – 28 prill 2017 - Gjykata Themelore në Ferizaj, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Ferizajt të evidentuar si PP.I.nr. 67/17, të datës 26 prill 2017, për caktimin e masës së paraburgimit prej një (1) muaji, ndaj të pandehurit A. ... Me shume