10/08/2018
Komunikatë për Media
Sot me datë 10.08.2018, është vazhduar dhe përfunduar seanca dëgjimore për caktimin e masës së paraburgimit kundër pandehurit P.N. nga fshati Bitesh, Komuna e Gjakovë, për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprave penale të vrasjes së rëndë ... Me shume
29/11/2017
NJOFTIM
NJOFTIM OBAVESTANJE Ju njoftojmë se anulohet konkursi i datës 28/06/2017 i publikuar ne gazetën “Zëri” për: Pozitën: 1. Zyrtar për statistika..........1 (një) pozite ne Gjykatën Themelore Gjakove Anulimi behet me vendimin e KPMSHC te dat ... Me shume
19/05/2017
Bashkëpunëtorë Profesional
Bashkëpunëtorë Profesional ... Me shume
10/05/2017
Zyrtar Administrativ
Zyrtar Administrativ ... Me shume
10/05/2017
Zyrtar Ligjor
Zyrtar Ligjor ... Me shume
27/04/2017
Bashkëpunetor Profesional
Bashkëpunetor Profesional ... Me shume
27/04/2017
Bashkëpunetor Profesional
Bashkëpunetor Profesional ... Me shume
08/04/2016
Caktim paraburgimi
Ju njoftojmë se sot me dt. 08.04.2016 gjyqtari i procedurës paraprake Gëzim Pozhegu, ka caktuar masën e paraburgimit për 30 ditë ... Me shume
07/04/2016
Fillimi i shqyrtimit gjyqësor
Sot me datë 07.04.2016, në Gjykatën Themelore Gjakovë, filloi shqyrtimi gjyqësor në çështjen penale PKR. nr. 189/2015 ... Me shume
30/03/2016
Zyrtar Prokurimit
Zyrtar Prokurimit ... Me shume
  • 2