08/04/2016
Caktim paraburgimi
Ju njoftojmë se sot me dt. 08.04.2016 gjyqtari i procedurës paraprake Gëzim Pozhegu, ka caktuar masën e paraburgimit për 30 ditë ... Me shume
07/04/2016
Fillimi i shqyrtimit gjyqësor
Sot me datë 07.04.2016, në Gjykatën Themelore Gjakovë, filloi shqyrtimi gjyqësor në çështjen penale PKR. nr. 189/2015 ... Me shume