19/05/2017
Bashkëpunëtorë Profesional
Bashkëpunëtorë Profesional ... Me shume
10/05/2017
Zyrtar Administrativ
Zyrtar Administrativ ... Me shume
10/05/2017
Zyrtar Ligjor
Zyrtar Ligjor ... Me shume
27/04/2017
Bashkëpunetor Profesional
Bashkëpunetor Profesional ... Me shume
27/04/2017
Bashkëpunetor Profesional
Bashkëpunetor Profesional ... Me shume
30/03/2016
Zyrtar Prokurimit
Zyrtar Prokurimit ... Me shume
30/03/2016
Zyrtar Certifikues
Komisioni ka bere përzgjedhjen e kandidatit me me shume pike te fituara, ku për pozitën Zyrtar Certifikues është përzgjedhur Arlind Haxhiavdyli. Kundër përzgjedhjes se kandidatëve, te gjithë kandidatet qe iu kanë nënshtruar intervistës dhe nuk ja ... Me shume
29/03/2016
Zyrtar I Lartë për Buxhet dhe Financa
Zyrtar I Lartë për Buxhet dhe Financa ... Me shume