Krerët e drejtësisë në Shqipëri urojnë kryetarin e ri të Supremes - Enver Peci (10)
Foto nga takimi i kryetarit Enver Peci me juristë gjermanë (10)
Foto nga takimi i kryetarit Enver Peci me juristë gjermanë
Foto nga takimi i kryetarit, Enver Peci me juristët e rinj gjermanë (0)
Foto nga konferenca e BIRN: Publikimi i Raportit Vjetor të Monitorimit të Gjykatave 2015 (12)
Foto nga vizita e studentëve të komunitetit serbë në Gjykatë Supreme (6)
Foto nga vizita e delegacionit të Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë në Gjykatë Supreme (11)
Foto nga vizita e delegacionit të Gjykatës së Lartë të Shqipërisë në Gjykatë Supreme (19)
Foto nga Konferenca Vjetore (2015) e Gjykates Supreme (26)
Foto nga vizita e studentëve të Fakultetit Juridik në Gjykatë Supreme (6)
Foto nga Seanca e Pergjithshme e datës 9 korrik 2015 (6)
Foto nga vizita e delegacionit amerikan në Gjykatë Supreme (9)
Foto nga “Samiti i Kosovës për të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut 2015", dita e dytë (8)
Foto nga “Samiti i Kosovës për të drejtën ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut 2015", dita e parë (26)
Foto nga pjesëmarrja e kryetarit Fejzullah Hasani, në “Konferencën rajonale mbi Zbulimin dhe Hetimin e Korrupsionit dhe Mashtrimit nëpërmjet Procedurave të Auditimit” (1)
Foto nga vizita e delegacionit turk në Gjykatë Supreme (3)
Foto nga seanca e pergjithshme e Gjykatës Supreme (3)
Foto nga takimi i kryetarit, Fejzullah Hasani me delegacionin e Këshillit Shtetëror të Francës (3)
Foto nga takimi i kryetarit, prof. dr. Fejzullah Hasani me drejtorin e USAID-it, z. James Hope (2)
Foto nga takimi i Kryetarit Fejzullah Hasani me drejtorin e EROL/USAID, Kelly Gavagan (1)
Konferenca vjetore e kryetarit te Gjykates Supreme (5)
Konferenca vjetore e kryetarit te Gjykates Supreme, prof. dr. Fejzullah Hasani