Foto nga vizita e nxënësve të Shkollës Fillore "Dardania" në Gj.Th.Ferizaj (15)
Për nderë të Ditës së Flamurit Kombëtar "28 Nëntor", një grup i nxënësve të shkollës fillore “Dardania” – fshati Rakaj – Komuna e Ferizajt, vizituan të hënën Gjykatën Themelore në Ferizaj. Nxënësit u pritën nga Kadrije Goga – Lubishtani gjyqtare në Departamentin për të Mitur dhe Alban Beqiri gjyqtar në Divizionin Civil.
Foto nga Takimi Vjetor i gjyqtarëve të Gjykatës Themelore në Ferizaj (5)
Foto nga takimi i Komisionit Administrativ të Gjykatës Themelore ne Ferizaj (6)
Foto nga Vizita Studimore në Gjyqësorin e Norvegjisë e kryetarit Hyseni (3)
Kryetari i Gjykatës Themelore në Ferizaj, z.Bashkim Hyseni, si pjesë e një delegacioni të institucioneve të drejtësisë, po qëndron në Vizitë Studimore në Gjyqësorin e Norvegjisë Sistemi për Menaxhimin Informativ të Lëndëve për Gjykata dhe Prokurori, e cila ka për qëllim mbështetjen e reformës gjyqësore në Ballkanin Perendimor.
Foto nga vizita e nxënësve të Shkollës Fillore "Jeronim De Rada" në Gj.Th.Ferizaj (16)
Foto të seancave gjyqësore (10)
Foto nga mbledhja e Kolegjiumit te Gjyqtarëve të Gjykatës Themelore në Ferizaj (7)
Foto nga takimi me gjyqtarët e Divizionit Civil të Gjykatës Themelore ne Ferizaj - Program i USAID për të Drejtat Pronësore (2)
Foto nga ligjerata për praktikantët e Gjykatës nga Agim Maliqi - Nënkryetar (3)
Nënkryetari Agim Maliqi, mban ligjëratë për praktikantët e gjykatës
Foto nga takimi i Komisionit Administrativ të Gjykatës Themelore në Ferizaj (3)
Foto nga vizita e ministres së Drejtësisë në Gjykatën Themelore në Ferizaj (11)
35 praktikantë përfundojnë punën vullnetare në Gjykatën Themelore në Ferizaj (4)
Gjyqtari Musa Konxheli, Pranon mirenjohje nga OJQ - AVONET, per kontributin e dhënë në rritjen e integritetit të gjyqësisë dhe krijimin e besimit tek sistemi i drejtësisë, (3)
Konferenca vjetore 2016 (5)
Gjykata Themelore e Ferizajt pushton institucionet e Kosovës në futboll (10)
Konferenca 2015 (6)
Gjykate Themelore Ferizaj (6)
Tryeza - Per një gjyqesor me integritet