Animacioni (0)
Në vijim mund të shikoni videon e anketës të kënaqshmërisë së përdoruesve të Gjykatave dhe avokatëve realizuar në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Prizren dhe Gjakovë nga projekti “Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë në Kosovë” ( KoSEJ) , bashkë-themeluar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës.