Fjalimi i kryetarit të Gjykatës me rastin e përurimit të vënies në zbatim të Sistemit të Menaxhimit Informativ të Lëndëv (0)
Fjalimi i kryetarit të Gjykatës me rastin e përurimit të vënies në zbatim të Sistemit të Menaxhimit Informativ të Lëndëve (0)
Intervistë për TV Liria (0)
TV Liria - Ka intervistuar Kryetarin e Gjykatës Themelore në Ferizaj, Bashkim Hyseni, pas zgjedhjes së tij si kryetari Gjykatës Themelore në Ferizaj per mandatin katër vjeçar 2017 - 2020 . Ndiqeni intervisten e plotë me Kryetarin e Gjykatës në linkun më poshtë dhënë për TV Liria. https://www.youtube.com/watch?v=-lNMhM7wYf0&feature=youtu.be
Intervistë për TV Tema (0)
TV Tema - Ka intervistuar Kryetarin e Gjykatës Themelore në Ferizaj, Bashkim Hyseni, pas zgjedhjes së tij si kryetari Gjykatës Themelore në Ferizaj per mandatin katër vjeçar 2017 - 2020 . Ndiqeni intervisten e plotë me Kryetarin e Gjykatës në linkun më poshtë dhënë për TV. Tema. https://www.youtube.com/watch?v=tAed9CfeHDY
Intervistë për “TV Tema” (0)
TV Tema - Emisioni LOGU, ka intervistuar Kryetarin e Gjykatës Themelore në Ferizaj, Bashkim Hyseni, rreth aspekteve të funksionimit të gjykates, reformës në gjyqësor, te arriturat dhe sfidat e Gjykates Themelore në Ferizaj. Ndiqeni intervisten e plotë me Kryetarin e Gjykatës Themelore në Ferizaj, Bashkim Hyseni në linkun më poshtë dhënë për emisionin LOGU. https://www.youtube.com/watch?v=nDSl5s1Qsmo
Intervistë për “TV Liria” (0)
“TV Liria” ka intervistuar Kryetarin e Gjykatës Themelore në Ferizaj, Bashkim Hyseni, rreth publikimit të Raportit të monitorimit të Gjykatave nga BIRN. Ndiqeni deklaratën e plotë me Kryetarin e Gjykatës Themelore në Ferizaj, Bashkim Hyseni në linkun më poshtë. https://www.youtube.com/watch?v=47FYMmTpuiA
Intervistë për “Betimi për Drejtësi” (0)
“Betimi për Drejtësi” ka intervistuar Kryetarin e Gjykatës Themelore në Ferizaj, Bashkim Hyseni, rreth zbatimit të Planit të Veprimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, për trajtimin me prioritet të lëndëve të korrupsionit. Gjatë intervistës Kryetari është sfiduar rreth zbatimit të të gjitha obligimeve që ka Kryetari dhe gjykatësit në trajtimin me prioritet të lëndëve të korrupsionit. Kryetari Hyseni ka thënë se në Gjykatën Themelore të Ferizajt është duke u zhvilluar vetëm një proces gjyqësor që i takon profilit të lartë të korrupsionit, ndaj një kryetari të komunës. Sipas Hysenit, pjesa tjetër e lëndëve të korrupsionit, pjesa dërrmuese janë lëndë të profilit të ulët dhe eventualisht profilit të mesëm. Ndiqeni intervistën e plotë me Kryetarin e Gjykatës Themelore në Ferizaj, Bashkim Hyseni në linkun më poshtë. https://www.youtube.com/watch?v=59hoy3H9HwI