• Viti 2018

  • E DREJTA NË PRONË_Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut
   Shkarko  
  • Raporti vjetor i punës së Gjykatës Supreme 2018
   Shkarko  
 • Viti 2016

 • Viti 2015

  • Buletini i Gjykatës Supreme, 2015 Vëllimi II
   Shkarko  
  • Raporti vjetor i punës së Gjykatës Supreme 2015
   Shkarko  
 • Viti 2014

  • Raporti vjetor i punës së Gjykatës Supreme 2014
   Shkarko  
 • Viti 2012

 • Viti 2011

  • Buletini i Gjykatës Supreme, 2011-2012 Vëllimi I
   Shkarko  
  • Buletini i Gjykatës Supreme, 2011-2012 Vëllimi II
   Shkarko  
  • Buletini i Gjykatës Supreme, 2011-2012 Vëllimi III
   Shkarko  
 • Viti 2008