• Viti 2016

  • Raporti Vjetor 2016 Gjykata Themelore në Prizren
   Shkarko  
 • Viti 2015

  • Raporti VI-mujor - Gjykata Themelore ne Prizren
   Shkarko  
  • Raporti VI-mujor - Gjykata Themelore ne Prizren - Dega Dragash
   Shkarko  
  • Raporti VI-mujor - Gjykata Themelore ne Prizren - Dega Suhareke
   Shkarko