• Viti 2017

  • Raporti Vjetor 2017 Gjykata Themelore në Gjilan
   Shkarko  
 • Viti 2016

 • Viti 2015

  • Raporti vjetor 2015 - Gjykata Themelore Gjilan
   Shkarko  
  • Raporti vjetor 2015 - Gjykata Themelore Gjilan - Dega Kamenicë
   Shkarko  
  • Raporti vjetor 2015 - Gjykata Themelore Gjilan - Dega Viti
   Shkarko  
  • Raporti vjetor 2015 - Gjykata Themelore Gjilan - Dega Novobërdë
   Shkarko  
 • Viti 2014

  • Raporti vjetor 2014 - Gjykata Themelore Gjilan me Degë
   Shkarko  
  • Raporti vjetor 2014 - Gjykata Themelore Gjilan
   Shkarko  
  • Raporti vjetor 2014 - Gjykata Themelore Gjilan - Dega Kamenicë
   Shkarko  
  • Raporti vjetor 2014 - Gjykata Themelore Gjilan - Dega Viti
   Shkarko  
  • Raporti vjetor 2014 - Gjykata Themelore Gjilan - Dega Novobërdë
   Shkarko