• Viti 2017

  • Raporti për muajin janar
   Ky është raporti për muajin janar 2017. Në këtë raport mund të shihet sa lëndë ka kryer gjyqtari në departamentin i cili ushtron funksionin dhe gjithashtu edhe përformanca e secilit departament.
  • Raporti për muajin shkurt
   Ky është raporti për muajin shkurt 2017. Në këtë raport mund të shihet sa lëndë ka kryer gjyqtari në departamentin i cili ushtron funksionin dhe gjithashtu edhe përformanca e secilit departament.
 • Viti 2015

  • Renditja e gjykatave sipas efikasitetit për vitin 2015