• Viti 2016

  • Raporti i Përgjithshëm Vjetor 2016 - Gjykata Themelore Mitrovicë
   Shkarko  
  • Raporti i Përgjithshëm Vjetor 2016 - Gj.Th.M Dega Vushtrri
   Shkarko  
  • Raporti i Përgjithshëm Vjetor 2016 - Gj.Th.M Dega Skënderaj
   Shkarko  
  • Raporti Vjetor 2016 Gjykata Themelore në Mitrovicë
   Shkarko  
 • Viti 2015

  • Raporti i Përgjithshëm Vjetor 2015 - Gjykata Themelore Mitrovicë
   Shkarko  
  • Raporti i Përgjithshëm Vjetor 2015 - Gj.Th.M Dega Vushtrri
   Shkarko  
  • Raporti i Përgjithshëm Vjetor 2015 - Gj.Th.M Dega Skenderaj
   Shkarko