• Viti 2018

  • Raporti i rregullt i punës GJYKATA THEMELORE NË FERIZAJ Janar – Dhjetor 2017
   Shkarko  
  • Raporti statistikor për nëntëmujorin e viti 2018
   Shkarko  
  • Raporti statistikor për nëntëmujorin e viti 2018 - Dega Kaçanik
   Shkarko  
  • Raporti statistikor për nëntëmujorin e viti 2018 - Dega Shtërpcë
   Shkarko  
  • Raporti vjetor statistikor për vitin 2018
   Shkarko  
 • Viti 2017

  • Raporti statististikor per vitin 2016
   Shkarko  
  • Raporti statististikor per vitin 2016 - Dega Kaçanik
   Shkarko  
  • Raporti statististikor per vitin 2016 - Dega Shtërpcë
   Shkarko  
  • Raporti Vjetor 2016 Gjykata Themelore në Ferizaj
   Shkarko  
  • Raporti statistikor për gjashtëmujorin e I-rë 2017
   Shkarko  
 • Viti 2016

  • Raporti statistikor për tremujorin e I-rë 2016 Gj.Th.Ferizaj
   Shkarko  
  • Raporti statistikor për tremujorin e I-rë 2016 Kaçanik
   Shkarko  
  • Raporti statistikor për tremujorin e I-rë 2016 Shtërpcë
   Shkarko  
  • Raporti statistikor për gjashtëmujorin e I-rë, Gj.Th.Ferizaj
   Shkarko  
  • Raporti statistikor për gjashtëmujorin e I-rë, Dega Kacanik
   Shkarko  
 • Viti 2015

  • Raporti për gjashtëmujorin e I - 2015 - Gjykata Themelore ne Ferizaj
   Shkarko  
  • Raporti për gjashtëmujorin e I - 2015 - Gjykata Themelore ne Ferizaj - Dega Shtërpce
   Shkarko  
  • Raporti për gjashtëmujorin e I - 2015 - Gjykata Themelore ne Ferizaj - Dega Kaçanik
   Shkarko  
  • Raporti statistikor per vitin 2015 GjTh Ferizaj
   Shkarko  
  • Raporti statistikor per vitin 2015 Kaçanik
   Shkarko