Orari i gjykimeve dëgjimore


Numri i rastit I pandehuri Data e fillimit Ora Numri i salles Gjykatesi Statusi
PKR-PKR 489/15 neni 180 SH.F. 19/03/2018 10:00 16 Vehbi Kashtanjeva Caktuar
PKR-PKR 518/15 neni 328/1 R.M. 19/03/2018 11:00 16 Vehbi Kashtanjeva Caktuar
PKR-559/16 P.B, v.p 375/2, 365/1 KPRK 19/03/2018 13:00 Objekti D - 109 Arben Hoti Caktuar
PKR-658/2015 B.S. etj. neni 249 19/03/2018 13:15 17 Hamdi Ibrahimi Caktuar
PKR-PKR 275/17 neni 329/3 A.B. 19/03/2018 13:30 16 Vehbi Kashtanjeva Caktuar