Orari i gjykimeve dëgjimore


Numri i rastit I pandehuri Data e fillimit Ora Numri i salles Gjykatesi Statusi
PKR-246/17 S.M etj v.p nga neni 189, 374, 188 të KPRK-së 18/10/2017 15:00 Objekti D Vesel Ismajli Caktuar
PKR-736/2016 E.H. neni 422 18/10/2017 13:00 14 Hamdi Ibrahimi Shtyer
PKR-743/15 RR.M dhe F.K, v.p 433/1 lidh me nenin 31 KPRK 18/10/2017 13:00 Objekti D -109 Arben Hoti Caktuar
PKR-629/2016 V.LL. etj. neni 422 18/10/2017 10:00 14 Hamdi Ibrahimi Caktuar
PKR-26/13 B.A etj v.p nga neni 340, 261, 339 të KPK 18/10/2017 09:30 Objekti D Vesel Ismajli Caktuar
PKR-PKR.567/16 B/I etj neni 422 18/10/2017 09:30 D-24 Valon Kurtaj Caktuar
PKR-PKR.40/17 N.K.neni 278 KPRK 18/10/2017 09:00 107 Valbona Musliu Selimaj Caktuar
PKR-679/14 H.H; H.M dhe A.R. v.p 422/1 lidh me nenin 31 KPRK, 398/1 lidh me nenin 31 KPRK, 335/5 lidh me par 1 KPRK, 391/1 KPRK 18/10/2017 09:00 Objekti D -109 Arben Hoti Shtyer
PKR-PKR.412/16 I.S neni 375/1 KPRK 18/10/2017 08:30 105 Suzana Çerkini Caktuar