Orari i gjykimeve dëgjimore


Numri i rastit I pandehuri Data e fillimit Ora Numri i salles Gjykatesi Statusi
PKR-271/2017 Gj.J. neni 375/2 KPRK 19/03/2019 13:10 14 Hamdi Ibrahimi Caktuar
PKR-595/15 A.M, etj, neni: 422 të KPRK-së, 19/03/2019 14:30 objekti "D" Shadije Gërguri Caktuar