Orari i gjykimeve dëgjimore


Numri i rastit I pandehuri Data e fillimit Ora Numri i salles Gjykatesi Statusi
P-75/18 A.S. 20/06/2018 09:00 2 Arben Mustafaj Caktuar
P-95/18 D.I. 20/06/2018 09:20 2 Arben Mustafaj Caktuar
P-421/17 I.H. 20/06/2018 09:40 2 Arben Mustafaj Caktuar
P-479/17 K.G. 20/06/2018 10:00 2 Arben Mustafaj Caktuar
P-78/18 F.S. 20/06/2018 10:20 2 Arben Mustafaj Caktuar
P-424/17 F.B. 20/06/2018 10:40 2 Arben Mustafaj Caktuar
P-431/17 N.S. 20/06/2018 11:00 2 Arben Mustafaj Caktuar
C-796/16 R.B. 20/06/2018 11:00 42 Merita Baloku Shtyer
P-54/18 K.O. 20/06/2018 11:20 2 Arben Mustafaj Caktuar
P-250/17 1/F.S. 2/A.B. 3/S.M. 4/H.P. 5/V.G. 6/A.G. 20/06/2018 13:00 2 Arben Mustafaj Caktuar
  • 2