Orari i gjykimeve dëgjimore


Numri i rastit I pandehuri Data e fillimit Ora Numri i salles Gjykatesi Statusi
P-84/17 B.J. 21/08/2017 13:00 2 Gani Rugova Shtyer
P-166/17 M.H. 21/08/2017 11:30 2 Gani Rugova Caktuar
P-30/14 A.L., C.B, dhe A. K. 21/08/2017 11:00 2 Gani Rugova Shtyer