Orari i gjykimeve dëgjimore


Numri i rastit I pandehuri Data e fillimit Ora Numri i salles Gjykatesi Statusi
P-1/16 R.S. 18/10/2017 14:30 102 Sabaheta Kurteshi Caktuar
P-99/15 E.A. etj. 18/10/2017 14:15 102 Sabaheta Kurteshi Caktuar
P-108/17 B.A 18/10/2017 14:00 102 Sabaheta Kurteshi Caktuar
C-985/17 Kosova e Re 18/10/2017 13:45 222 Raman Asllani Caktuar
P-133/16 D.G. T.K. 18/10/2017 13:30 102 Sabaheta Kurteshi Caktuar
C-340/17 A.Sh 18/10/2017 13:30 221 Valon Totaj Caktuar
C-1163/17 Sh.B 18/10/2017 13:30 210 Edije Sezairi Caktuar
A-C.nr.737/2014 Ndërmarja Super Viva Prizren 18/10/2017 13:30 218 Atdhe Berisha Caktuar
C-C.nr.62/16-Dragash KS Elsig 18/10/2017 13:30 110 Shaban Shala Shtyer
CN-349/17 V. Gj. 18/10/2017 13:20 223 Xhemil Elshani Caktuar