Orari i gjykimeve dëgjimore


Numri i rastit I pandehuri Data e fillimit Ora Numri i salles Gjykatesi Statusi
CN-294/17 K.GJ 13/11/2018 09:00 222 Halil Zahiri Shtyer
P-pkr.121/18 A.Gj.vep.379/KPRK 13/11/2018 09:00 203 Aziz Shaqiri Shtyer
C-539/16 F.Sh 13/11/2018 10:30 222 Halil Zahiri Shtyer
P-pkr.150/18 Sh.M.etj.vep.374,375/KPRK 13/11/2018 13:00 203 Aziz Shaqiri Caktuar
CN-111/17 PTK 13/11/2018 13:30 222 Halil Zahiri Shtyer
C-788-18 M.A etj. 13/11/2018 14:30 222 Halil Zahiri Shtyer