Orari i gjykimeve dëgjimore


Numri i rastit I pandehuri Data e fillimit Ora Numri i salles Gjykatesi Statusi
P-276/17 M.H 17/07/2018 13:15 209 Behar Ymeri Shtyer
P-P.nr.784/17 B.Sh. vepra penale 186 ngacmimi KPRK-es 17/07/2018 13:30 310 Agim Ademi Shtyer
C-581/18 K.GJ 17/07/2018 13:30 228 Halil Zahiri Caktuar
P-316/17 K.B 17/07/2018 14:00 209 Behar Ymeri Shtyer