Orari i gjykimeve dëgjimore


Numri i rastit I pandehuri Data e fillimit Ora Numri i salles Gjykatesi Statusi