Orari i gjykimeve dëgjimore


Numri i rastit I pandehuri Data e fillimit Ora Numri i salles Gjykatesi Statusi
P-nr.46/16 A.J dhe B.H, Neni 442, par.1 27/05/2018 10:00 4 Beqir Halili Caktuar