Orari i gjykimeve dëgjimore


Numri i rastit I pandehuri Data e fillimit Ora Numri i salles Gjykatesi Statusi
P-1080/17 N.H 17/07/2018 13:00 kati II nr.6 Hakile Ilazi Caktuar
P-954/14 F.S 17/07/2018 13:00 2/9 Hysnije Gashi Caktuar
P-726/17 M.S 17/07/2018 13:10 2 Shabi Idrizi Caktuar
C-621/16 M. Gj. 17/07/2018 13:15 V Misin Frangu Caktuar
C-623/14 R.SH 17/07/2018 13:30 IV/3 Alban Beqiri Shtyer