Orari i gjykimeve dëgjimore


Numri i rastit I pandehuri Data e fillimit Ora Numri i salles Gjykatesi Statusi
P-375/13 Lulzim Zogaj etj. 21/03/2018 10:00 3 Lulzim Pacarizi Caktuar
PM-6/2018 I mituri D.R. nga Gjakova etj. 21/03/2018 10:00 209 Besarta Doli Caktuar
P-230/17 Xh.Sh. 21/03/2018 10:00 Zyr.nr.103 Diana Sina Caktuar
C-C.nr.601/17 G.I. nga Gjakvoa 21/03/2018 10:00 207 Drilon Haraçia Caktuar
P-434 Naser Gashi 21/03/2018 10:15 3 Lulzim Pacarizi Caktuar
P-434 Naser Gashi 21/03/2018 10:15 3 Lulzim Pacarizi Caktuar
P-310/17 Florentin Shurdhaj 21/03/2018 10:15 3 Lulzim Pacarizi Caktuar
PM-7/2018 I Driton Rudi nga Gjakova 21/03/2018 10:20 209 Besarta Doli Caktuar
P-432/17 Nazmi Foniqi 21/03/2018 10:30 3 Lulzim Pacarizi Caktuar
C-C.nr.393/16 KEDS-Gjakovë 21/03/2018 10:30 206 Malsor Kryeziu Shtyer