Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Njoftimi për anulimin e pozitës përkthyes Dhoma e Posaqme e Gjykatës Supreme Konkursi 09/2018 Gjykata Supreme open 02/11/2018 Konkursi
Rrezultatet e intervistës pozita Zyrtar Ligjor Gjykata e Apelit Gjykata e Apelit closed 30/10/2018 1 Kandidati i suksesshem
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall Konkurs Nr. 10/2018 Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 13/11/2018 3 Konkursi
Gjykata Themelore Mitrovicë shpall Konkurs Nr. 11 /2018 Gjykata Themelore Mitrovicë open 13/11/2018 1 Konkursi
Gjykata Themelore në Ferizaj Shpall Konkurs të brendshëm Nr.06/2018 Gjykata Themelore Ferizaj open 06/11/2018 1 Konkursi
Gjykata Temelore në Prishtinë\Dega në Gllogoc Shpallë:Konkurs Nr.01/2018 Dega në Gllogovc open 11/11/2018 Konkursi
Rrezultatet e intervistës Pozita Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional Gjykata Themelore Prizren Dega Suharek Gjykata Themelore Prizren closed 26/10/2018 1 Kandidati i suksesshem
Rrezultatet e intervistës Pozita Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional Gjykata Themelore Prizren Gjykata Themelore Prizren closed 26/10/2018 5 Kandidati i suksesshem
Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD), shpall Konkurs Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 29/10/2018 1 Konkursi
Gjykata Themelore në Prishtinë shpall Konkurs Nr.05 2018 Gjykata Themelore Prishtinë open 08/11/2018 15 Konkursi