Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Zyrtar-e Administrativ-e SKGJK Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 14/09/2018 1 Kandidati i suksesshem
KANDIDATËT QË KANË KALUAR TESTIN ME SHKRIM Pozita: Zyrtar/e Administrativ/e SKGJK Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 11/09/2018 1 Kandidati i suksesshem
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Pozita Zyrtar për Operativë dhe Siguri Gjykata Themelore Prishtinë closed 08/09/2018 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore në Prishtinë Lista e kandidatëve të cilet kanë kaluar testin me shkrim pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Prishtinë closed 07/09/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e kandidatëve që plotësojnë dhe nuk i plotësojn kushtet për test me shkrim Zyrtar/e Administrativ/e SKGJK Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 07/09/2018 1 Kandidati i suksesshem
Renditja përfundimtare e kandidatëve Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional Gjykata Themelore Prishtinë closed 01/09/2018 24 Kandidati i suksesshem
Njoftim për zgjatjen e afatit të konkursit Nr.05/2018 Gjykata Themelore Ferizaj Gjykata Themelore Ferizaj open 03/09/2018 Konkursi
Njoftim për anulimin e Konkursit 05/2018 Gjykata Themelore Pejë Gjykata Themelore Pejë closed 24/08/2018 Kandidati i suksesshem
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Titulli i pozitës Projekti GIZ - Bashkëpuntor Profesional\Projekti GIZ Gjykata Themelore Prishtinë closed 24/08/2018 5 Kandidati i suksesshem
Renditja përfundimtare e kandidatëve Gjykata Themelore në Mitrovicë Titulli i vendit të punës Referent i lart Gjykata Themelore Mitrovicë closed 24/08/2018 2 Kandidati i suksesshem