Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Gjykata Themelore në Ferizaj Shpall Konkurs Nr.01/2019 Gjykata Themelore Ferizaj open 28/02/2019 40 Konkursi
Njoftimi i Kandidatëve të përzgjedhur në listën e Ngushtë Dhoma e Posacme e Gjykatës Supreme Pozita Zyrtar Personelit Gjykata Supreme closed 12/02/2019 Kandidati i suksesshem
Njoftimi për anulimin e Pozitës Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Pejë Dega Klinë Dega në Klinë closed 11/02/2019 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Mitrovicë Shpall Konkurs Nr. 1/2019 Gjykata Themelore Mitrovicë open 22/02/2019 60 Konkursi
Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës shpall Konkurs Nr. 01/2019 Gjykata Supreme open 09/02/2019 1 Konkursi
Renditja Përfundimtare Pozita Praktikant Gjykata e Apleit Gjykata e Apelit closed 07/02/2019 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare Pozita Zyrtare Administrative SKGJK Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 07/02/2019 Kandidati i suksesshem
GJYKATA THEMELORE PRISHTINË Rishpall: Konkurs Nr.03/2019 Gjykata Themelore Prishtinë open 08/02/2019 1 Konkursi
Renditja përfundimtare e kandidatëve Gjykata e Apelit – Divizioni i Gjykates së Apelit Mitrovicë Zyrtar për Perkthime Shqip/Serbisht Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 05/02/2019 Kandidati i suksesshem
Renditja përfundimtare e kandidatëve pozita Zyrtar për Përkthime Gjykata Themelore Prishtinë Gjykata Themelore Prishtinë closed 05/02/2019 Kandidati i suksesshem