Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Sekretariati i Këshillit Gjyqesore të Kosovës, shpall Konkurs Nr. 14/2018 Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 08/01/2019 1 Konkursi
Vacancy Announcement for: ICT/ CMIS Project (NOR 107), Position Trainer. Gjykata Themelore Mitrovicë open 25/12/2018 Konkursi
Rrezultatet e Intervistës pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Pejë Gjykata Themelore Pejë closed 24/12/2018 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Gjilan shpall konkurs i brendshëm nr.4/2018 Dega në Viti open 26/12/2018 1 Konkursi
Rrezultatet e Intervistës pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Peje Dega Klinë Dega në Klinë closed 19/12/2018 Kandidati i suksesshem
Rrezultatet e Intervistes pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Peje Dega Decan Dega në Deçan closed 19/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e selektimit të ngushtë për Intervist me gojë Zyrtar/e Ligjir/e1 Gjykata Themelore Pejë Gjykata Themelore Pejë closed 19/12/2018 Kandidati i suksesshem
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë Zyrtar për Përkthime Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 18/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja perfundimtare Pozita Zyrtar Administrrativ Gjykata Themelore Gjilan Dega në Viti closed 17/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja përfundimtare e kandidatëve Pozita referent i Lartë Dhoma e Posacme e Gjykatës Supreme Gjykata Supreme closed 14/12/2018 Kandidati i suksesshem