Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Lista e kandidatëve që plotësojnë dhe nuk i plotësojn kushtet për test me shkrim Zyrtar/e Administrativ/e SKGJK Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 07/09/2018 1 Kandidati i suksesshem
Renditja përfundimtare e kandidatëve Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional Gjykata Themelore Prishtinë closed 01/09/2018 24 Kandidati i suksesshem
Njoftim për zgjatjen e afatit të konkursit Nr.05/2018 Gjykata Themelore Ferizaj Gjykata Themelore Ferizaj open 03/09/2018 Konkursi
Njoftim për anulimin e Konkursit 05/2018 Gjykata Themelore Pejë Gjykata Themelore Pejë closed 24/08/2018 Kandidati i suksesshem
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Titulli i pozitës Projekti GIZ - Bashkëpuntor Profesional\Projekti GIZ Gjykata Themelore Prishtinë closed 24/08/2018 5 Kandidati i suksesshem
Renditja përfundimtare e kandidatëve Gjykata Themelore në Mitrovicë Titulli i vendit të punës Referent i lart Gjykata Themelore Mitrovicë closed 24/08/2018 2 Kandidati i suksesshem
Renditja përfundimtare e kandidatëve Pozita Zyrtar Ligjor Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD) Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 24/08/2018 3 Kandidati i suksesshem
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Mitrovicë - Dega Zubin Potok Referent i Lart Gjykata Themelore Mitrovicë closed 23/08/2018 2 Kandidati i suksesshem
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Mitrovicë - Dega Skenderaj Titulli i vendit të punës Referent i Lart Gjykata Themelore Mitrovicë closed 23/08/2018 1 Kandidati i suksesshem
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Mitrovicë-Dega Zubin Potok Potok Titulli i vendit të punës Arkivist Gjykata Themelore Mitrovicë closed 23/08/2018 1 Kandidati i suksesshem