Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Gjykata Themelore Mitrovicë Renditja Përfundimtare Pozita Përkthyes Gjykata Themelore Mitrovicë closed 02/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja perfundimtare Pozita Zyrtar Certifikues Gjykata Themelore Gjilan Gjykata Themelore Gjilan closed 23/11/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja perfundimtare Pozita Zyrtar Shpenzues Gjykata Themelore Gjilan Gjykata Themelore Gjilan closed 23/11/2018 1 Kandidati i suksesshem
Lista e selektimit të ngushtë për test me shkrim Zyrtar për Informim dhe Monitorim të Mediave Gjykata Themelore Mitrovicë Gjykata Themelore Mitrovicë closed 23/11/2018 1 Kandidati i suksesshem
Lista e selektimit të ngushtë për mbajtjen e intervistës me gojë Pozita Përkthyes Gjykata Themelore Mitrovicë Gjykata Themelore Mitrovicë closed 26/11/2018 Kandidati i suksesshem
Kandidatët që nuk plotësojnë kushtin ligjor për Intervistë me Gojë Pozita Zyrtar Ligjor SKGJK Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 22/11/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e selektimit të ngushtë për test me shkrim Pozita Përtkhyes Gjykata Themelore Mitrovicë Gjykata Themelore Mitrovicë closed 21/11/2018 5 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Prishtinë Renditja Përfundimtare Pozita Praktikant Gjykata Themelore Prishtinë closed 21/11/2018 34 Kandidati i suksesshem
Rrezultatet e Intervistës Konkursi 06/2018 Gjykata Themelore Pejë\Dega Klinë Pozita Ndihmës Adminsitrator Gjykata Themelore Pejë closed 20/11/2018 1 Kandidati i suksesshem
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall Konkurs Nr. 12/2018 Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 04/12/2018 2 Konkursi