Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit 08/2018 SKGJK Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 30/08/2018 1 Konkursi
Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim për pozitën Zyrtar I lartë për bashkëpunim profesional në GJTH Prishtinë Gjykata Themelore Prishtinë closed 22/08/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim për pozitën Zyrtar për Operativë dhe siguri në GJTH Prishtinë Gjykata Themelore Prishtinë closed 22/08/2018 Kandidati i suksesshem
KANDIDATËT TË CILËT NUK E KAN KALUAR TESTIMIN ME SHKRIM Pozita: Zyrtar Ligjor ZD Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 20/08/2018 3 Kandidati i suksesshem
Renditja përfundimtare e Kandidatëve Bashkëpuntor Profesional Gjykata Themelore MItrovicë Gjykata Themelore Mitrovicë closed 17/08/2018 1 Kandidati i suksesshem
Lista e kandidatëve që i plotësojnë dhe nuk i plotësojn kushtet për Test me shkrim pozita Zyrtar Ligjor Zyra e Prokurorit Disiplinor Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 15/08/2018 3 Kandidati i suksesshem
Njoftim për anulimin e konkursit 09/2018 Gjykata Themelore Mitrovicë pozita Zyrtar të Informimit Gjykata Themelore Mitrovicë closed 15/08/2018 1 Kandidati i suksesshem
Njoftim për anulimin e konkursit 09/2018 Gjykata Themelore Mitrovicë Zyrtar për përkthime dhe Bashkpuntor Profesional Gjykata Themelore Mitrovicë closed 15/08/2018 2 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore në Ferizaj Rishpall Konkurs Nr.05/2018 Gjykata Themelore Ferizaj open 27/08/2018 1 Konkursi
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor shpall Konkurs Nr. 08/2018 Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 22/08/2018 1 Konkursi