Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Gjykata Themelore në Prishtinë shpall: Konkurs Nr. 01/2018 Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 01/03/2018 55 Kandidati i suksesshem
Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD), shpall:KONKURS Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 01/03/2018 3 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Pejë Shpall:Konkurs Nr.01/2018 Gjykata Themelore Pejë closed 22/02/2018 45 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore në Ferizaj Shpall:Konkurs Nr.01/2018 Gjykata Themelore Ferizaj closed 21/02/2018 15 Kandidati i suksesshem
GJYKATA SUPREME E REPUBLIKËS SË KOSOVËS shpall: Konkurs Nr. 01/2018 Gjykata Supreme open 20/02/2018 1 Konkursi
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar Ligjor - UNDP Gjykata Themelore Prishtinë closed 25/01/2018 2 Kandidati i suksesshem
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar Ligjor – Projekti i GIZ-it Gjykata Themelore Prishtinë closed 25/01/2018 1 Kandidati i suksesshem
GJYKATA THEMELORE E GJILANIT shpall:Konkurs Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Nr. 01/2018 Gjykata Themelore Gjilan closed 25/01/2018 1 Kandidati i suksesshem
GJYKATA THEMELORE E MITROVICËS shpall: Konkurs Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Nr. 02/2018 Gjykata Themelore Mitrovicë open 23/01/2018 4 Konkursi
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall: Konkurs Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 19/01/2018 7 Konkursi