Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Njoftim mbi anulimin e Konkursit për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme Gjykata Supreme closed 14/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare e kandidatëve pozita Bashkpuntor Profesional Gjykata Themelore Gjilan Gjykata Themelore Gjilan closed 14/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e selektimit të ngushtë pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Pejë Gjykata Themelore Pejë closed 13/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e Selektimit të ngusht pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Peje Dega Decan Dega në Deçan closed 13/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e selektimit të ngushtë Pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Pejë Dega Klinë Gjykata Themelore Pejë closed 12/12/2018 Kandidati i suksesshem
Job announcement language assistant Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 16/12/2018 1 Konkursi
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall:Konkurs Nr. 13/2018 GJA-Divizioni i Apelit Mitrovicë Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 26/12/2018 1 Konkursi
Renditja Përfundimtare e kandidatëve pozita Zyrtar i Teknologjis Informative Gjykata Supreme Gjykata Supreme closed 11/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare e kandidatëve pozita Zyrtar i të hyrave financiare Gjykata Themelore Prishtinë Gjykata Themelore Prishtinë closed 11/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare e kandidatëve pozita Zyrtar për përkthime Gjykata Themelore Prishtinë Gjykata Themelore Prishtinë closed 11/12/2018 Kandidati i suksesshem