Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Gjykata e Apelit Shpall Konkurs Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Gjykata e Apelit closed 05/08/2018 2 Kandidati i suksesshem
Njoftim për anulimin e Konkursit 03/2018 Gjykata Themelore Ferizaj Gjykata Themelore Ferizaj closed 27/07/2018 1 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Gjykata Themelore në Prishtinë Pozita Zyrtar për Arhivë Gjykata Themelore Prishtinë closed 23/07/2018 6 Kandidati i suksesshem
Renditja përfundimtare e kandidatëve Konkursi 08/2018 Gjykata Themelore Mitrovicë Dega Leposaviq Pozita Roje Sigurimi Gjykata Themelore Mitrovicë closed 23/07/2018 2 Kandidati i suksesshem
Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD)shpall: KONKURS Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 04/08/2018 3 Konkursi
Gjykata Themelore Pejë shpall:Konkurs Nr. 05/2018 Gjykata Themelore Pejë open 03/08/2018 3 Konkursi
Njoftim për anulimin e konkursit 05/2018 Gjykata Themelore Gjakovë Gjykata Themelore Gjakovë open 20/07/2018 3 Konkursi
NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË APLIKIMIT NË KONKURSIN NR. 3/2018 Gjykata Themelore Prishtinë Gjykata Themelore Prishtinë open 26/07/2018 41 Konkursi
Gjykata Themelore Mitrovice_K O N K U R S_Nr. 09 /2018 Gjykata Themelore Mitrovicë open 30/07/2018 14 Konkursi
KONKURS_Nr.08.2018_Për angazhim të përkohshëm_Zyrtar i teknologjisë informative një pozitë Gjykata Supreme open 09/07/2018 1 Konkursi