Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Lista e kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngusht pozita Referent i Lartë Gjykata Supreme closed 04/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngusht pozita Përkthyes Gjykata Supreme closed 04/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngusht pozita Zyrtar I Tenkologjis Informative Gjykata Supreme closed 04/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare Pozita Shofer Gjykata Themelore Gjakovë Gjykata Themelore Gjakovë closed 03/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare Gjykata Themelore Mitrovice Pozita Zyrtar Informimi Gjykata Themelore Mitrovicë closed 03/12/2018 1 Kandidati i suksesshem
Projekti i Binjakëzimit shpallje Asistent i Këshilltarit Rezident të Binjakëzimit Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 05/12/2018 1 Konkursi
Njoftim Anulimi Konkursit Pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Apelit Divizioni Apelit Mitrovicë Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 02/12/2018 Kandidati i suksesshem
SKGJK Renditja përfundimtare e kandidatëve Pozita Zyrtar Ligjor Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 02/12/2018 3 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Mitrovicë Renditja Përfundimtare Pozita Përkthyes Gjykata Themelore Mitrovicë closed 02/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja perfundimtare Pozita Zyrtar Certifikues Gjykata Themelore Gjilan Gjykata Themelore Gjilan closed 23/11/2018 Kandidati i suksesshem