Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Gjykata Themelore Gjilan shpall konkurs 04/2017 Gjykata Themelore Gjilan open 20/12/2017 58 Konkursi
Gjykata Themelore Gjilan – Dega Kamenicë SHPALL Konkurs Për Plotsimin e Pozitës së Lire në Bazë të Marrëveshjes për Shërbime të Veçanta Dega në Kamenice open 01/12/2017 1 Konkursi
Gjykata Themelore Mitrovice shpall:Konkurs Nr. 09/2017 Gjykata Themelore Mitrovicë closed 11/12/2017 1 Kandidati i suksesshem
Gjykata Supreme shpallë Konkurs Nr.05/2017 Gjykata Supreme closed 11/12/2017 4 Kandidati i suksesshem
Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD), shpallë, KONKURS Praktikant/e Profesionale (pa pagës) 6 gjashtë pozita Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 28/11/2017 6 Kandidati i suksesshem
Gjykata Temelore në Prishtinë Shpall:Konkurs Nr.01/2017 Gjykata Themelore Prishtinë closed 28/11/2017 8 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore në Ferizaj Shpall Konkurs Nr.07/2017 Gjykata Themelore Ferizaj closed 23/11/2017 3 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore në Ferizaj Shpall:Konkurs Nr. 06/2017 Gjykata Themelore Ferizaj closed 29/11/2017 2 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore në Prizren Shpall Konkurs Nr.03/2017 Gjykata Themelore Prizren closed 30/10/2017 7 Kandidati i suksesshem
GJYKATA E APELIT shpall :KONKURS Nr. 13/2017 Gjykata e Apelit closed 25/10/2017 2 Kandidati i suksesshem