Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Lista e përfundimtare - zyrtar i lartë për bashkëpunim profesional GJTH Prishtinë, sipas Konkursit nr 1/2017 Gjykata Themelore Prishtinë closed 06/07/2017 Kandidati i suksesshem
Lista e përfundimtare - Zyrtar i TI-së GJTH Prishtinë, sipas Konkursit nr 1/2017 Gjykata Themelore Prishtinë closed 06/07/2017 Kandidati i suksesshem
REZULTATET E TESTIT ME SHKRIM PËR POZITËN ZYRTAR I LARTË PËR BASHKEPUNIM PROFESIONAL Gjykata Themelore Prishtinë closed 28/06/2017 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Gjakovë Shpall Konkurs Nr.04/2017 Gjykata Themelore Gjakovë closed 12/07/2017 2 Kandidati i suksesshem
SHPALLJE GJYKATËN THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË Dega në Suharekë open 30/06/2017 1 Konkursi
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall:Konkurs Nr.05/2017 Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 12/07/2017 1 Konkursi
Gjykata Themelore në Gjilan - dega në Novobërdë Konkurs Nr.1/2017 Dega në Novoberde closed 05/07/2017 5 Kandidati i suksesshem
Rezultatet e testit me shkrim Konkursi 01/2017 GJTH Prishtinë Gjykata Themelore Prishtinë closed 23/06/2017 4 Kandidati i suksesshem
Gjykata e Apelit të Republikës së Kosovës shpall: Konkurs Nr. 12/2017 Gjykata e Apelit closed 23/06/2017 5 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore në Pejë shpall: Konkurs: Nr. 2/ 2017 Dega në Istog closed 12/06/2017 1 Kandidati i suksesshem