Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Gjykata e Apelit të Republikës së Kosovës shpall :Konkurs Nr. 05/2016 Gjykata e Apelit open 29/12/2016 30 Konkursi
Njoftim për anulimin e procedurave te rekrutimi Dhoma e Posacme e Gjykates Supreme Dhoma e Posaçme closed 15/12/2016 1 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Mitrovicë Konkurs Nr. 02/2016 Gjykata Themelore Mitrovicë open 26/12/2016 47 Konkursi
Gjykata Themelore Mitrovicë Konkurs Nr. 03/2016 Gjykata Themelore Mitrovicë open 26/12/2016 1 Konkursi
Gjykata Themelore Pejë Konkurs Nr.03/2016 Gjykata Themelore Pejë closed 26/01/2017 60 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Prizren Konkurs Nr.02/2016 Gjykata Themelore Prizren open 22/12/2016 50 Konkursi
Gjykata Themelore Prishtinë KONKURS Nr. 7/2016 Gjykata Themelore Prishtinë closed 22/12/2016 25 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Prishtinë Konkurs për plotësimin e pozitave të lira në bazë të marrëveshjes për shërbime të veçanta Gjykata Themelore Prishtinë open 07/12/2016 1 Konkursi
Njoftim për Anulimin e Procesit të recrutimit të stafit administrativ Konkursi 02/2016 Gjykata Themelore Prishtinë Gjykata Themelore Prishtinë closed 02/12/2016 1 Kandidati i suksesshem
GJYKATA THEMELORE GJILAN Shpall Konkurs Nr.6/2016 Gjykata Themelore Gjilan closed 17/01/2017 3 Kandidati i suksesshem