Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Zyra e Prokurorit Disiplinor (ZPD), shpall Konkurs Marrëveshje për Shërbime të Veçanta Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 29/10/2018 1 Konkursi
Gjykata Themelore në Prishtinë shpall Konkurs Nr.05 2018 Gjykata Themelore Prishtinë open 08/11/2018 15 Konkursi
Gjykata Themelore Mitrovicë shpall Konkursin Nr. 10 /2018 Gjykata Themelore Mitrovicë open 07/11/2018 5 Konkursi
Gjykata Themelore Pejë shpall:Konkurs Nr. 7/2018 Gjykata Themelore Pejë closed 06/11/2018 3 Kandidati i suksesshem
Gjykata e Apelit bazuar në Marrëveshjes ne mes te KGJK dhe UNDP shpall Konkurs Nr.09 /2018 Gjykata e Apelit open 22/10/2018 1 Konkursi
Rrezultatet e Intervistës pozita Referent i Lartë Gjykata Themelore Gjakovë Gjykata Themelore Gjakovë closed 19/10/2018 2 Kandidati i suksesshem
GJYKATA THEMELORE NË GJAKOVË shpall: Konkurs Nr.01/2018 Gjykata Themelore Gjakovë open 01/11/2018 1 Konkursi
Gjykata Themelore në Prishtinë shpallë:Konkurs Nr.04/2018 Gjykata Themelore Prishtinë open 01/11/2018 1 Konkursi
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall:Konkurs Nr. 08/2018 Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 01/11/2018 1 Konkursi
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Zyrtar Ligjor/UNDP Gjykata e Apelit closed 15/10/2018 5 Kandidati i suksesshem