Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjakovë / Dega Rahovec Dega në Rahovec open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Pejë / Dega Deçan Dega në Deçan open 26/03/2018 1 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Pejë / Dega Klinë Dega në Klinë open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Pejë / Dega Istog Dega në Istog open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjilan / Dega Novobërdë Dega në Novoberde open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjilan / Dega Kamenicë Dega në Kamenice open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjilan / Dega Viti Dega në Viti open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Ferizaj Gjykata Themelore Ferizaj open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Prishtinë / Dega Dragash Dega në Dragash open 26/03/2018 1 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Prizren Gjykata Themelore Prizren open 26/03/2018 2 Konkursi