Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Konkurs të brendshëm për gjyqtarë dhoma posaçme e gjykatës supreme Dhoma e Posaçme open 22/06/2018 7 Konkursi
LISTA E KANDIDATËVE TË CILËT NUK E KANË KALUAR TESTIN KUALIFIKUES PËR GJYQTAR, TË MBAJTUR ME DATËN 26 MAJ 2018. Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 27/05/2018 Kandidati i suksesshem
LISTA E KANDIDATËVE TË CILË E KANË KALUAR TESTIN KUALIFIKUES PËR GJYQTAR, TË MBAJTUR ME DATËN 26 MAJ 2018. Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 27/05/2018 Kandidati i suksesshem
Njoftohen të gjithë kandidatët e cekur në listën e bashkangjitur se kanë plotësuar kushtet themelore për t’iu nënshtruar testit kualifikues për Gjyqtar. Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 16/05/2018 Kandidati i suksesshem
KONKURS TE BRENDSHËM PËR GJYQTARË Dhoma Posaçme e Gjykatës Supreme Dhoma e Posaçme open 29/05/2018 7 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Mitrovicë / Dega Vushtrri Dega në Vushtrri open 26/03/2018 3 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Mitrovicë Gjykata Themelore Mitrovicë open 26/03/2018 10 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjakovë / Dega Rahovec Dega në Rahovec open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Pejë / Dega Deçan Dega në Deçan open 26/03/2018 1 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Pejë / Dega Klinë Dega në Klinë open 26/03/2018 2 Konkursi