Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Pejë / Dega Istog Dega në Istog open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjilan / Dega Novobërdë Dega në Novoberde open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjilan / Dega Kamenicë Dega në Kamenice open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Gjilan / Dega Viti Dega në Viti open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Ferizaj Gjykata Themelore Ferizaj open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Prishtinë / Dega Dragash Dega në Dragash open 26/03/2018 1 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Prizren Gjykata Themelore Prizren open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TE BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore në Prishtinë / Dega Gllogoc Dega në Gllogovc open 26/03/2018 1 Konkursi
KONKURS TE BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore në Prishtinë / Dega Lipjan Dega në Lipjan open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore në Prishtinë / Dega Podujevë Dega në Podujeve open 26/03/2018 3 Konkursi