Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
KONKURS TE BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore në Prishtinë / Dega Gllogoc Dega në Gllogovc open 26/03/2018 1 Konkursi
KONKURS TE BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore në Prishtinë / Dega Lipjan Dega në Lipjan open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore në Prishtinë / Dega Podujevë Dega në Podujeve open 26/03/2018 3 Konkursi
KONKURS TE BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Apelit Gjykata e Apelit open 14/02/2018 10 Konkursi
KONKURS PUBLIK PËR REKRUTIMIN E TRIDHEJET (30) POZITA E GJYQTARËVE NE NIVEL TË GJYKATAVE THEMELORE DHE SHTATE (7) POZITA E GJYQTARËVE NGA KOMUNITETI JO SHUMICË Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 02/03/2018 37 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN ZUBIN POTOK Dega në Zubin Potok open 01/02/2018 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRES PER DEGEN LEPOSAVIQ Dega në Leposaviq open 01/02/2018 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN NOVOBËRDE Dega në Novoberde open 01/02/2018 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRES PER DEGEN KAMENICE Dega në Kamenice open 09/01/2018 1 Konkursi
KONKURS PËR KRYETAR TË GJYKATËS THEMELORE NË GJILAN Gjykata Themelore Gjilan open 09/01/2018 1 Konkursi