Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata Themelore Gjakovë open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata Themelore Ferizaj open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata Themelore Mitrovicë open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata Themelore Gjilan open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata Themelore Prizren open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata Themelore Pejë open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata Themelore Prishtinë open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata e Apelit open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata Supreme open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN GLLOGOC Dega në Gllogovc open 10/05/2017 1 Konkursi