Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata Themelore Prishtinë open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata e Apelit open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata Supreme open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN GLLOGOC Dega në Gllogovc open 10/05/2017 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN PODUJEVË Dega në Podujeve open 10/05/2017 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN KAMENICË Dega në Kamenice open 10/05/2017 1 Konkursi
KONKURS PËR KRYETAR TË GJYKATËS THEMELORE NË GJILAN Gjykata Themelore Gjilan open 10/05/2017 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN KAÇANIK Dega në Kaçanik open 10/05/2017 1 Konkursi
Konkurs të brendshëm për transfer të përhershëm për gjyqtarë Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 07/04/2017 10 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRES PER DEGEN RAHOVEC Dega në Rahovec open 07/02/2017 1 Konkursi