Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
KONKURS PËR KRYETAR TË GJYKATËS THEMELORE NË GJAKOVË Gjykata Themelore Gjakovë closed 19/11/2016 1 Kandidati i suksesshem
KONKURS PËR GJYQTARE MBIKQYRES PER DEGEN SHTERPCE Dega në Shtërpcë open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN VUSHTRRI Dega në Vushtrri open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN SKENDERAJ Dega në Skenderaj open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN NOVOBËRDË Dega në Novoberde open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN KLINË Dega në Klinë open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN DRAGASH Dega në Dragash open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN LIPJAN Dega në Lipjan open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN VITI Dega në Viti open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN SUHAREK Dega në Suharekë open 19/11/2016 1 Konkursi