Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN LIPJAN Dega në Lipjan open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN VITI Dega në Viti open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN SUHAREK Dega në Suharekë open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN RAHOVEC Dega në Rahovec open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN MALISHEVË Dega në Malishevë open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN ISTOG Dega në Istog open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN DEÇAN Dega në Deçan open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN GRAQANICË Dega në Graçanicë open 19/11/2016 1 Konkursi
Kandidatët të cilët plotësojnë kushtet për t'iu nështruar intervistimit për pozitat: Gjyqtarë, Gjykata Supreme Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 31/10/2016 Kandidati i suksesshem
KONKURS PËR KRYETAR TË GJYKATËS THEMELORE NË PEJË Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 01/09/2016 1 Kandidati i suksesshem