Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN ISTOG Dega në Istog open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN DEÇAN Dega në Deçan open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN GRAQANICË Dega në Graçanicë open 19/11/2016 1 Konkursi
Kandidatët të cilët plotësojnë kushtet për t'iu nështruar intervistimit për pozitat: Gjyqtarë, Gjykata Supreme Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 31/10/2016 Kandidati i suksesshem
KONKURS PËR KRYETAR TË GJYKATËS THEMELORE NË PEJË Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 01/09/2016 1 Kandidati i suksesshem
SHPALLEN DY (2) POZITA TË LIRA PËR ANËTARË TË KËSHILLIT GJYQËSOR TË KOSOVËS NGA RADHËT E GJYQTARËVE TË GJYKATAVE THEMELORE Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 22/06/2016 2 Konkursi
KONKURS PËR KRYETAR TË GJYKATËS THEMELORE NË PEJË Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 15/06/2016 1 Konkursi
KONKURS PUBLIK PËR REKRUTIMIN E GJASHTËDHJETË E NJË (61) GJYQTARËVE NË NIVEL TË GJYKATAVE THEMELORE Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 25/05/2016 61 Kandidati i suksesshem
KONKURS TE BRENDSHËM PËR GJYQTARË Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 22/05/2016 6 Konkursi
KONKURS PUBLIK PËR POZITAT E LIRA PËR GJYQTARË NGA RADHËT E KOMUNITETEVE JOSHUMICË NË KOSOVË Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 29/04/2016 14 Konkursi