Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Renditja përfundimtare kandidatëve Konkursi 01/2019 Gjykata Themelore Ferizaj Gjykata Themelore Ferizaj closed 18/03/2019 Kandidati i suksesshem
Renditja përfundimtare kandidatëve Konkursi 01/2019 Gjykata Themelore Pejë closed 14/03/2019 Kandidati i suksesshem
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall:Konkurs Nr. 02/2019 Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 28/03/2019 1 Konkursi
Gjykata Apelit Rrezultatet e Intervistës pozita Zyrtar i IT-së Gjykata e Apelit closed 27/02/2019 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Prizren Dega Dragash Rrezultatet e Intervistës pozita Praktikant Dega në Suharekë closed 22/02/2019 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Prizren Dega Dragash Rrezultatet e Intervistës pozita Praktikant Dega në Dragash closed 22/02/2019 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Prizren Rrezultatet e Intervistës pozita Praktikant Gjykata Themelore Prizren closed 22/02/2019 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Gjykata Supreme Pozita Zyrtar për Përkthime Gjykata Supreme closed 21/02/2019 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Gjykata Supreme Pozita Zyrtar Personelit Gjykata Supreme closed 21/02/2019 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare e kandidatëve Gjykata Themelore Prishtinë Zyrtar për Përkthime – projekti me UNDP Gjykata Themelore Prishtinë closed 15/02/2019 Kandidati i suksesshem