Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Gjykata Themelore në Pejë Shpall Konkurs Nr. 9/2018 Gjykata Themelore Pejë open 29/11/2018 1 Konkursi
Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës shpallë këtë KONKURS Nr. 11/2018 Gjykata Supreme open 27/11/2018 5 Konkursi
Gjykata Themelore në Pejë Shpall Konkurs Nr. 8/2018 Gjykata Themelore Pejë open 23/11/2018 3 Konkursi
Gjykata Themelore në Gjakovë shpall KONKURS Nr 8 2018 Gjykata Themelore Gjakovë open 21/11/2018 1 Konkursi
GJYKATA THEMELORE GJILAN Shpall KONKURS Nr.2/2018 Gjykata Themelore Gjilan open 21/11/2018 9 Konkursi
GJYKATA THEMELORE NË GJILAN Konkurs BRENDSHËM Nr.3/2018 Gjykata Themelore Gjilan open 13/11/2018 2 Konkursi
Anulimi i Konkursit 03/2018 Gjykata Themelore Gjakovë Gjykata Themelore Gjakovë open 02/11/2018 Konkursi
Rrezultatet e intervistës Pozita Zyrtar Certifikues Gjykata Themelore Prizren Gjykata Themelore Prizren closed 02/11/2018 1 Kandidati i suksesshem
Njoftimi për anulimin e pozitës përkthyes Dhoma e Posaqme e Gjykatës Supreme Konkursi 09/2018 Gjykata Supreme open 02/11/2018 Konkursi
Rrezultatet e intervistës pozita Zyrtar Ligjor Gjykata e Apelit Gjykata e Apelit closed 30/10/2018 1 Kandidati i suksesshem