Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
REZULTATET E TESTIT ME SHKRIM PËR POZITËN ZYRTAR I LARTË PËR BASHKEPUNIM PROFESIONAL Gjykata Themelore Prishtinë closed 28/06/2017 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Gjakovë Shpall Konkurs Nr.04/2017 Gjykata Themelore Gjakovë open 12/07/2017 2 Konkursi
SHPALLJE GJYKATËN THEMELORE NË PRIZREN-DEGA NË SUHAREKË Dega në Suharekë open 30/06/2017 1 Konkursi
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës në Prishtinë shpall:Konkurs Nr.05/2017 Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 12/07/2017 1 Konkursi
Gjykata Themelore në Gjilan - dega në Novobërdë Konkurs Nr.1/2017 Dega në Novoberde open 05/07/2017 5 Konkursi
Rezultatet e testit me shkrim Konkursi 01/2017 GJTH Prishtinë Gjykata Themelore Prishtinë closed 23/06/2017 4 Kandidati i suksesshem
Gjykata e Apelit të Republikës së Kosovës shpall: Konkurs Nr. 12/2017 Gjykata e Apelit open 23/06/2017 5 Konkursi
Gjykata Themelore në Pejë shpall: Konkurs: Nr. 2/ 2017 Dega në Istog open 12/06/2017 1 Konkursi
SHPALLJE Për Plotësimin e Pozitave të Lira në Bazë të Marrëveshjes për Shërbime të Veçanta Gjykata Themelore Prishtinë open 03/06/2017 5 Konkursi
Sekretariati i KGJK-së Shpall Konkurs Pozita : Drejtor i Sekretariatit te KGJK-së Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 10/06/2017 1 Konkursi