Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Renditja përfundimtare Pozita Zyrta Ligjor në Gjykatën e Apelit bazuar në Marrëveshjen në mes të KGJK dhe UNDP Gjykata e Apelit closed 15/01/2019 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Prishtinë shpall Konkurs Nr. 01/2019 Gjykata Themelore Prishtinë open 17/01/2019 5 Konkursi
Themelore në Prizren shpall Konkurs Nr.01/2019 Gjykata Themelore Prizren open 25/01/2019 60 Konkursi
Gjykata e Apelit shpall Konkurs Nr. 01/2019 Gjykata e Apelit open 25/01/2019 35 Konkursi
Njoftim për vazhdim të konkursit 01/2019 SKGJK Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 15/01/2019 Konkursi
Gjykata Themelore Gjilan shpall Konkurs 01/2019 Gjykata Themelore Gjilan open 22/01/2019 Konkursi
Gjykata Themelore Gjilan Dega Viti Renditja Përfundimtare Pozita Vozitës Dega në Viti closed 08/01/2019 Kandidati i suksesshem
Renditja përfundimtare e kandidatëve Pozita Zyrtar për Përkthime Shqip/Serbisht Sekretariati i KGJK-së Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 31/12/2018 Kandidati i suksesshem
Gjykata e Apelit bazuar në Marrëveshjes në mes të KGJK dhe UNDP shpall Konkurs Nr.10/2018 Gjykata e Apelit open 04/01/2019 5 Konkursi
Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Pozita Zyrtar Ligjor Dhoma e Posaqme e Gjykates Supreme Gjykata Supreme closed 28/12/2018 Kandidati i suksesshem