Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Gjykata Supreme Pozita Zyrtar për Përkthime Gjykata Supreme closed 21/02/2019 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Gjykata Supreme Pozita Zyrtar Personelit Gjykata Supreme closed 21/02/2019 Kandidati i suksesshem
Njoftimi i Kandidatëve të përzgjedhur në listën e Ngushtë Dhoma e Posacme e Gjykatës Supreme Pozita Zyrtar Personelit Gjykata Supreme closed 12/02/2019 Kandidati i suksesshem
Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës shpall Konkurs Nr. 01/2019 Gjykata Supreme open 09/02/2019 1 Konkursi
Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Pozita Zyrtar Ligjor Dhoma e Posaqme e Gjykates Supreme Gjykata Supreme closed 28/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngusht pozita Zyrtar Ligjor DHPGJ-Supreme Gjykata Supreme closed 26/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja përfundimtare e kandidatëve Pozita referent i Lartë Dhoma e Posacme e Gjykatës Supreme Gjykata Supreme closed 14/12/2018 Kandidati i suksesshem
Njoftim mbi anulimin e Konkursit për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme Gjykata Supreme closed 14/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare e kandidatëve pozita Zyrtar i Teknologjis Informative Gjykata Supreme Gjykata Supreme closed 11/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare Pozita Përkthyes Gjykata Supreme Gjykata Supreme closed 10/12/2018 Kandidati i suksesshem