Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Pozita Zyrtar Ligjor Dhoma e Posaqme e Gjykates Supreme Gjykata Supreme closed 28/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngusht pozita Zyrtar Ligjor DHPGJ-Supreme Gjykata Supreme closed 26/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja përfundimtare e kandidatëve Pozita referent i Lartë Dhoma e Posacme e Gjykatës Supreme Gjykata Supreme closed 14/12/2018 Kandidati i suksesshem
Njoftim mbi anulimin e Konkursit për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional Dhoma e Posaçme e Gjykatës Supreme Gjykata Supreme closed 14/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare e kandidatëve pozita Zyrtar i Teknologjis Informative Gjykata Supreme Gjykata Supreme closed 11/12/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare Pozita Përkthyes Gjykata Supreme Gjykata Supreme closed 10/12/2018 Kandidati i suksesshem
Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës shpallë Konkurs Nr. 12/2018 Gjykata Supreme open 21/12/2018 3 Konkursi
Lista e kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngusht pozita Referent i Lartë Gjykata Supreme closed 04/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngusht pozita Përkthyes Gjykata Supreme closed 04/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngusht pozita Zyrtar I Tenkologjis Informative Gjykata Supreme closed 04/12/2018 Kandidati i suksesshem