Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Gjykata Apelit Rrezultatet e Intervistës pozita Zyrtar i IT-së Gjykata e Apelit closed 27/02/2019 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare Pozita Praktikant Gjykata e Apleit Gjykata e Apelit closed 07/02/2019 Kandidati i suksesshem
Gjykata e Apelit Shpall Konkurs Nr.03/2019 Gjykata e Apelit open 06/02/2019 1 Konkursi
Renditja përfundimtare Pozita Zyrta Ligjor në Gjykatën e Apelit bazuar në Marrëveshjen në mes të KGJK dhe UNDP Gjykata e Apelit closed 15/01/2019 Kandidati i suksesshem
Gjykata e Apelit shpall Konkurs Nr. 01/2019 Gjykata e Apelit open 25/01/2019 35 Konkursi
Gjykata e Apelit bazuar në Marrëveshjes në mes të KGJK dhe UNDP shpall Konkurs Nr.10/2018 Gjykata e Apelit open 04/01/2019 5 Konkursi
Rrezultatet e intervistës pozita Zyrtar Ligjor Gjykata e Apelit Gjykata e Apelit closed 30/10/2018 1 Kandidati i suksesshem
Gjykata e Apelit bazuar në Marrëveshjes ne mes te KGJK dhe UNDP shpall Konkurs Nr.09 /2018 Gjykata e Apelit open 22/10/2018 1 Konkursi
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Zyrtar Ligjor/UNDP Gjykata e Apelit closed 15/10/2018 5 Kandidati i suksesshem
Gjykata e Apelit shpall Konkurs Nr.07 /2018 Gjykata e Apelit open 28/09/2018 5 Konkursi