Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Pozita Zyrtar ligjor Gjykata Themelore Prishtinë Gjykata Themelore Prishtinë closed 14/09/2018 16 Kandidati i suksesshem
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Pozita Zyrtar për Operativë dhe Siguri Gjykata Themelore Prishtinë closed 08/09/2018 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore në Prishtinë Lista e kandidatëve të cilet kanë kaluar testin me shkrim pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Prishtinë closed 07/09/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja përfundimtare e kandidatëve Gjykata Themelore në Prishtinë Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional Gjykata Themelore Prishtinë closed 01/09/2018 24 Kandidati i suksesshem
RENDITJA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE Gjykata Themelore në Prishtinë Titulli i pozitës Projekti GIZ - Bashkëpuntor Profesional\Projekti GIZ Gjykata Themelore Prishtinë closed 24/08/2018 5 Kandidati i suksesshem
Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim për pozitën Zyrtar I lartë për bashkëpunim profesional në GJTH Prishtinë Gjykata Themelore Prishtinë closed 22/08/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e kandidatëve të cilët e kanë kaluar testin me shkrim për pozitën Zyrtar për Operativë dhe siguri në GJTH Prishtinë Gjykata Themelore Prishtinë closed 22/08/2018 Kandidati i suksesshem
Renditja Përfundimtare e Kandidatëve Gjykata Themelore në Prishtinë Pozita Zyrtar për Arhivë Gjykata Themelore Prishtinë closed 23/07/2018 6 Kandidati i suksesshem
NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË APLIKIMIT NË KONKURSIN NR. 3/2018 Gjykata Themelore Prishtinë Gjykata Themelore Prishtinë open 26/07/2018 41 Konkursi
Gjykata Themelore Prishtinë_Konkurs_Nr. 3 /2018_Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional_Zyrtar Ligjor_Zyrtar për Operativë dhe Siguri Gjykata Themelore Prishtinë open 19/07/2018 Konkursi