Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
KONKURS TE BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore në Prishtinë / Dega Gllogoc Dega në Gllogovc open 26/03/2018 1 Konkursi
KONKURS TE BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore në Prishtinë / Dega Lipjan Dega në Lipjan open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore në Prishtinë / Dega Podujevë Dega në Podujeve open 26/03/2018 3 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata Themelore Prishtinë open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN GLLOGOC Dega në Gllogovc open 10/05/2017 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN PODUJEVË Dega në Podujeve open 10/05/2017 1 Konkursi
KONKURS PËR KRYETAR TË GJYKATËS THEMELORE NË PRISHTINË Gjykata Themelore Prishtinë closed 19/11/2016 1 Kandidati i suksesshem
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN LIPJAN Dega në Lipjan open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN GRAQANICË Dega në Graçanicë open 19/11/2016 1 Konkursi