Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Renditja përfundimtare kandidatëve Konkursi 01/2019 Gjykata Themelore Pejë closed 14/03/2019 Kandidati i suksesshem
Njoftimi për anulimin e Pozitës Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Pejë Dega Klinë Dega në Klinë closed 11/02/2019 Kandidati i suksesshem
Gjykata Themelore Pejë Shpall:Konkurs Nr.1/2019 Gjykata Themelore Pejë open 07/02/2019 30 Konkursi
Rrezultatet e Intervistës pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Pejë Gjykata Themelore Pejë closed 24/12/2018 Kandidati i suksesshem
Rrezultatet e Intervistës pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Peje Dega Klinë Dega në Klinë closed 19/12/2018 Kandidati i suksesshem
Rrezultatet e Intervistes pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Peje Dega Decan Dega në Deçan closed 19/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e selektimit të ngushtë për Intervist me gojë Zyrtar/e Ligjir/e1 Gjykata Themelore Pejë Gjykata Themelore Pejë closed 19/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e selektimit të ngushtë pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Pejë Gjykata Themelore Pejë closed 13/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e Selektimit të ngusht pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Peje Dega Decan Dega në Deçan closed 13/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e selektimit të ngushtë Pozita Zyrtar Ligjor Gjykata Themelore Pejë Dega Klinë Gjykata Themelore Pejë closed 12/12/2018 Kandidati i suksesshem