Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Pejë / Dega Deçan Dega në Deçan open 26/03/2018 1 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Pejë / Dega Klinë Dega në Klinë open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË Gjykata Themelore Pejë / Dega Istog Dega në Istog open 26/03/2018 2 Konkursi
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata Themelore Pejë open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN KLINË Dega në Klinë open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN ISTOG Dega në Istog open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKËQYRËS PËR DEGËN DEÇAN Dega në Deçan open 19/11/2016 1 Konkursi