Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
KONKURS TË BRENDSHËM PËR GJYQTARË GJYKATA SUPREME Gjykata Themelore Gjilan open 08/06/2017 5 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN KAMENICË Dega në Kamenice open 10/05/2017 1 Konkursi
KONKURS PËR KRYETAR TË GJYKATËS THEMELORE NË GJILAN Gjykata Themelore Gjilan open 10/05/2017 1 Konkursi
KONKURS PËR KRYETAR TË GJYKATËS THEMELORE NË GJILAN Gjykata Themelore Gjilan closed 19/11/2016 1 Kandidati i suksesshem
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN NOVOBËRDË Dega në Novoberde open 19/11/2016 1 Konkursi
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRËS PËR DEGËN VITI Dega në Viti open 19/11/2016 1 Konkursi