Mundesi punesimi

Titulli Dega Statusi Afati i fundit Nr. i vendit te punes Shkarko
Vendim përzgjedhjen e Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 11/02/2019 1 Konkursi
Konkurs publik për rekrutimin e njezet e shtate (27) pozita e gjyqtarëve ne nivel të gjykatave themelore Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 31/12/2018 27 Konkursi
Lista me emrat e kandidatëve /gjvqtarë të cilët i plotësojnë kushtet për pozitën gjyqtar në Gjvkatën Supreme Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 06/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista përfundimtare për emërimin e gjyqtarëve në GJTH të Kosovës Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 04/12/2018 Kandidati i suksesshem
Lista e kandidatëve për gjyqtarë sipas pikëve të fituara në provimin me shkrim dhe intervistën me gojë Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 31/10/2018 37 Kandidati i suksesshem
Konkurs te brendshëm për gjyqtarë Gjykata Supreme Gjykata Supreme open 31/10/2018 3 Konkursi
Lista e kandidatëve/gjyqtarë të cilët i plotësojnë kushtet për pozitën gjyqtar në Gjykatën e Apelit, sipas konkursit të brendshëm i shpallur me 01.02.2018-14.02.2018 në web faqen zyrtare të KGJK-së Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 10/10/2018 Kandidati i suksesshem
KONKURS PËR GJYQTAR MBIKQYRES PER DEGEN ZUBIN POTOK Këshilli Gjyqësor i Kosovës open 17/09/2018 1 Konkursi
Lista përfundimtare (pas shqyrtimit të ankesave të kandidatëve) e të cilët do të vijojn me procedurat e vlerësimit të integritetit personal dhe aftësive profesionale Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 19/07/2018 Kandidati i suksesshem
Njoftohen të gjithë kandidatët e cekur në listen e bashkangjitur se testin me shkrim nga lëmia penale dhe civile Këshilli Gjyqësor i Kosovës closed 20/06/2018 Kandidati i suksesshem