• Viti 2017

  • 03/08/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 186 të KGJK-së
  • 31/07/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 185 të KGJK-së
  • 21/07/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 184 të KGJK-së
  • 18/07/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 183 të KGJK-së
  • 23/06/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 182/1 të KGJK-së
  • 23/06/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 182/2 të KGJK-së
  • 23/06/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 182/3 të KGJK-së
  • 23/06/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 182/4 të KGJK-së
  • 20/06/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 181 të KGJK-së
  • 19/06/2017
   • Vendimet e Mbledhjes së 180 të KGJK-së